Informasjon

Flytende/Fast rente

Ford Lease tilbyr en meget konkurransedyktig rente. Som kunde velger du fast eller flytende.

Garanterte avskrivninger/Verdifall

Ford Lease tar tilbake bilen med fast garantert sluttverdi for den km og periode som er valgt. Dermed får du som kunde en trygg og forutsigbar avskrivning i hele kontraktsperioden.

Service/vedlikeholdsavtale

Service og vedlikehold ihht bilens vedlikeholdsprogram er inkludert i hele kontraktsperioden. Med dette sikrer du som kunde forutsigbarheten på kostnadene ved bilholde ytterligere.

Fra forskuddsleie

Ford Lease tilbyr kontrakter både med og uten forskuddsleie.

Alt på én faktura

Ford Lease samler alle kostnader du har valgt å inkludere i leasing produktet på én faktura, uansett størrelse på flåten. På denne måten slipper du å håndtere ulike underleverandører og bruke tid på kontroll.

Periodisert årsavgift

Ford Lease tilbyr mulighet for å periodisere årsavgiften over hele leasingperioden.

Drivstoffkort (Shell/Statoil)

Ford Lease tilbyr drivstoffkort fra Shell og Statoil, hvor dere får Fords framforhandlede rabatter på drivstoff og bilvask. Kortene kan benyttes til å handle kjør-videre produkter, som spylervæske og olje, og til parkering.

Kortet tilbys med inntasting av kilometerstand. Inntasting av kilometerstand er et krav, og dersom man ikke gjør det vil ikke våre kostnadsrapporter gi noen god informasjon.

Forsikring

Ford Lease tilbyr en egen forsikring til de selskapene som benytter våre produkter. Dette gjør det mulig å tilpasse våre produkter og prisstrukturer til det du som kunde etterspør.

Hos oss snakker du med kundebehandlere som har god kunnskap om biladministrasjon og forsikring av både små og store flåter.

Dekkhotell

Med Ford Lease er dekkhotell inkludert i månedsleien. La oss ta oss av kontrollen med oppbevaring og vedlikehold av hjulene til deres flåtebiler – så kan dere frigjøre verdifull lagerplass.

FL Online - Rapportoversikt

På FL Online har dere til enhver tid full kontroll over flåten deres.

Logg inn og sjekk drivstofforbruk og kilometerstand på de forskjellige bilene, og følg med på hvor lenge det er igjen til neste service.

Bombrikke-administrasjon

Ford Lease tilbyr bombrikke administrasjon. Det betyr at vi sender brikke til bilen og aktiviserer abonnement der det er ønskelig. All spesifikasjoner på passeringer vil kunne mottas med faktura eller på diverse rapporter.

Fleet - Management på eksisterende biler

Hva er Fleet Management?

Ford Lease vet at våre kunder ønsker ulike løsninger på sitt bilhold. Noen ønsker å sette bort all praktisk håndtering, mens andre bare ønsker deler av denne jobben satt bort. Vårt Fleet Management produkt er modulbasert og kundetilpasset. Innholdet i konseptet utarbeides i samarbeid med deg som kunde og er et tilleggsprodukt til vårt standardprodukt Operasjonell Leasing.

Fleet management er spesielt aktuelt for bedrifter som finner det regningssvarende å opprettholde sine egne innkjøpsavtaler, deler av bilparken som er av annet bilmerke enn Ford eller lignende, men som ønsker å sette bort den administrative delen av bilholdet og dermed oppnå bedre oversikt og profesjonell kontroll av kostnader.

Våre systemer og rapporteringsverktøy er tilpasset disse forutsetninger. Vårt hovedmål er å samle alle bilrelaterte kostnader, samt fakturabehandling, og presentere én samlefaktura for alle hendelser per måned. Konseptet baserer seg på belastning av reelle kostnader i forhold til forbruk. I tillegg til at alle kostnadselementer kan ses på fakturaene blir alle opplysninger fra vårt driftssystem rapportert til kunden gjennom vårt on-line rapporteringsverktøy

Ved endring i kjøremønster

Ved endring av km vil Ford Lease justere kontrakten ihht ønsket ny km. Dette gjøres ved en Flex løsning hvor alle leier som de ville vært ved kontraktstart benyttes som grunnlag. Dermed får du som kunde en rettferdig og riktig km justering.

Kontakt vår salgsavdeling

Salg
Tlf. 92 09 16 14

Kundeservice
Tlf. 92 02 86 13


Eller din lokale Ford forhandler:

Finn forhandlere

Er du interessert?